| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/279/10 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:
§ 1. W § 5 uchwały Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
1) Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej lokale - garaże wolnostojące - pojedyncze lub w zabudowie szeregowej trwale związane z gruntem, stanowiące własność Gminy Kowary, na wniosek najemcy lub dzierżawcy.
2) Sprzedaż lokalu - garażu następuje łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność gruntu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Cwynar
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada gminy może przyznać pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. W zasobach gminnych znajdują się garaże będące własnością Gminy, które obecnie są przedmiotem umów najmu. Znajdują się one w zespołach boksów garażowych bądź, po wydzieleniu działki, mogą stanowić odrębną nieruchomość. Projekt uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej do rozpatrzenia w związku ze zgłaszaniem licznych wniosków przez mieszkańców miasta w sprawie możliwości nabywania najmowanych garaży w drodze bezprzetargowej. Z braku ustawowych regulacji prawnych rozstrzygających o sposobie dokonywania omawianej sprzedaży, został przygotowany niniejszy projekt uchwały umożliwiający bezprzetargowe nabycie garaży przez dotychczasowych ich najemców.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »