reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/383/2010 Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 20 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia okręgów wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz.1547 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się 4 wielomandatowe okręgi wyborcze.
§ 2. Ustala się następujące numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych, w każdym okręgu według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/499/2002 Rady Miejskiej z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia okręgów wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Pobol
UZASADNIENIE
Na podstawie ar. 92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. podział na okręgi głosowania, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta rada gminy wg jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej gminy. Od uprzednich wyborów samorządowych w 2006 roku liczba mieszkańców Głogowa spadła z 71 312 do 69 160. Zmniejszenie liczby mieszkańców wpływa na zmianę rozłożenia mandatów w poszczególnych okręgach. Dokonując wyliczenia wg liczby mieszkańców na dzień 31.12.2009 r. wg obowiązującego podziału na okręgi zostaje naruszony przepis ustawowy stanowiący, iż liczba mandatów w okręgu wynosi od 5 do 8, bowiem w okręgu nr I wyliczona liczba mandatów wyniosła 4. Dodatkowo należy obwód nr 8 włączyć o jednego okręgu (dziś jest on w dwóch okręgach). Dlatego też zostały podjęte działania aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2009 r. wg danych wprowadzonych do 14.04.2010 r. wynosi: 69 160 Wyliczona norma przedstawicielstwa wynosi : 69 160:23= 3006,9 po zaokrągleniu 3007 Liczba mandatów radnych wynosi 23. Proponowane zmiany w granicach okręgów podyktowane są przede wszystkim migracją do okręgu nr III (Piastów Sl.), zmniejszeniem liczby mieszkańców w pozostałych okręgach, uregulowaniem zaistniałej sytuacji gdzie z obwodu nr 8 jedna z części należała do okręgu nr II, a druga część należała do okręgu nr III. Wprowadzenie podziału na okręgi (z uwzględnieniem nowego podziału na obwody) w taki sposób aby liczby mandatów wynosiły 5 albo 6. Sposób wyliczenia mandatów:
Nr okręgu Liczba mieszkańców na 31.12.2009 Liczba mandatów Liczba mandatów po zaokrągleniu Okręgowa norma przedstawicielska
I 14 596 14596 :3007=4,85 5 14 596 :5=2919
II 20 044 6,66 7 2863
III 17 253 5,73 6 2875
IV 17 267 5,74 6 2877
razem 69 160 24 (nadwyżka) -
W związku z tym, iż suma mandatów wynosi 24 , jest większa niż 23 należy odjąć mandat nadwyżkowy w tym okręgu w którym okręgowa norma przedstawicielska jest najmniejsza ( art.92 ust2, pkt2 ) ,w tym przypadku będzie to okręg nr II. Po dokonaniu powyższych działań rozłożenie mandatów przedstawia się następująco:
Okręg nr I liczba mandatów 5 
Okręg nr II liczba mandatów 6 
Okręg nr III liczba mandatów 6 
Okręg nr I V liczba mandatów 6 
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/383/2010
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
Zalacznik.doc

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach do przeprowadzenia wyborów do rady Miejskiej w Głogowie
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Jaworski

Specjalista do spraw IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama