| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/295/10 Rady Gminy Żórawina

z dnia 1 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M. P. z dnia 06 sierpnia 2010 roku, nr 55, poz. 755), Rada Gminy Żórawina uchwala co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy Żórawina wynosi:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 478 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 839 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 966 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą odpowiednio:

Liczba osi samochodów, dopuszczalna masa całkowita (samochodów w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne)samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

13

345

510

13

14

510

796

14

15

796

982

15

982

1343

Trzy osie

12

17

510

637

17

19

637

935

19

21

935

1094

21

23

1094

1497

23

25

1497

2134

25

2134

2251

Cztery osie i wiecej

12

25

1094

1104

25

27

1104

1560

27

29

1560

2251

29

31

2251

2856

31

2175

2760

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony do poniżej 9 ton - 923 zł,

b) od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.040 zł.

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciagnik siodłowy+naczepa, ciągnik siodłowy+przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne)samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

18

348

393

18

25

425

903

25

31

993

1407

31

1985

2209

Trzy osie

12

40

1784

1890

40

2304

2856

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 923 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna(osie jezdne)samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Inne systemy zawieszenia

Jedna oś

12

18

345

403

18

25

552

945

25

717

993

Dwie osie

12

28

589

711

28

33

1052

1328

33

38

1328

1731

38

1678

2209

Trzy osie

12

38

1126

1445

38

1445

2209

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 1 274 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 391 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe przystosowane i wykorzystywane wyłącznie do przewozów związanych z wykonywaniem zadań oświatowych.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina w 2010 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina


Leszek Marszałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »