| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zasadach ich wyłapywania na obszarze Gminy Brzeg Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753),

Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Na obszarze Gminy Brzeg Dolny wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i przeprowadzane jest w zależności od potrzeb.

2. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd przebywały.

3. Zwierzęta będą wyłapywane po stwierdzeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego, Policję, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot posiadający umowę z Gminą, dysponujący odpowiednimi urządzenia i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w przepisach, na podstawie zawartej umowy.

§ 2. W przypadku:

1. zwierząt, które pokąsały ludzi lub istnieje podejrzenie, że są chore na wściekliznę informowany jest niezwłocznie Powiatowy Lekarz Weterynarii, który podejmuje odpowiednie działania i wydaje niezbędne decyzje.

2. zwierząt nieuleczalnie chorych lub rannych, nie rokujących na wyleczenie, które zdradzają objawy cierpienia będą usypiane celem skrócenia ich cierpienia przez lekarza weterynarii na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. ślepych miotów bezdomnych kotek ,będą one usypiane przez lekarza weterynarii na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

4. w pozostałych przypadkach- podejmowana będzie próba znalezienia nowego opiekuna lub umieszczenia w schronisku, z którym Gmina podpisała umowę.

§ 3. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia. Gmina zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu od właściciela nakładów jakie zostały poniesione na zwierzę, w szczególności kosztów wyłapania, leczenia i przetrzymywania.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XXII/230/2000 z dnia 28 września 2000 roku w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych psów oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Skorupka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »