| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm), art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 962)- Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1)Samochody ciężarowe o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 496,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 827,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton- 993,00zł

2)Samochody ciężarowe o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- załącznik nr 1

3)Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 741,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 927,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton- 1.158,00zł

4)Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton- załącznik nr 2

5)Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 993,00zł

6)Przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- załącznik nr 3

7)Autobusy o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30- 1.158,00zł

b) równej lub wyższej niż 30- 1.464,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/207/09 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie:

12

13

1.019,00

1.140,00

13

14

1.132,00

1.267,00

14

15

1.258,00

1.408,00

15

1.398,00

1.564,00

Trzy osie:

12

17

923,00

1.021,00

17

19

1.026,00

1.134,00

19

21

1.140,00

1.260,00

21

23

1.267,00

1.400,00

23

25

1.408,00

1.645,00

25

1.564,00

1.729,00

Cztery osie i więcej:

12

25

1.134,00

1.731,00

25

27

1.260,00

1.923,00

27

29

1.400,00

2.137,00

29

31

1.726,00

2.560,00

31

1.729,00

2.560,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie:

12

18

1.067,00

1.359,00

18

25

1.186,00

1.510,00

25

31

1.318,00

1.678,00

31

1.474,00

2.023,00

Trzy osie:

12

40

1.830,00

1.830,00

40

1.895,00

2.660,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011
Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 28 listopda 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś:

12

18

871,00

905,00

18

25

968,00

1.005,00

25

1.076,00

1.177,00

Dwie osie:

12

28

1.008,00

1.239,00

28

33

1.120,00

1.377,00

33

38

1.244,00

1.447,00

38

1.382,00

1.774,00

Trzy osie:

12

38

1.169,00

1.244,00

38

1.299,00

1.382,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bilan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »