Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój; Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 24 lutego 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe