| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Żary

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala sie, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/37/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 skreśla się ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10.

2) Wprowadza się zmianę w § 3 ust. 11, który otrzymuje brzmienie: "Decyzję w sprawach przyznania zasiłku zdrowotnego i jego wysokości podejmuje dyrektor szkoły."

3) Wprowadza się zmianę w § 7, który otrzymuje brzmienie: "Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »