| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.15 i art.19 pkt.1 lit.a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Sława następujące stawki opłaty targowej za każdy dzień handlowania:

1. Na targowisku będącym własnością gminy przy sprzedaży:

1) ze stanowiska o wymiarach 3m x 3m = 9m2powierzchni - 20,00 zł

2) ze stanowiska o minimalnych wymiarach 1m x 1m = 1m2powierzchni - 6,00 zł

3) ze stołu handlowego - 40,00 zł

2. Na pozostałych targowiskach od stanowiska handlowego- 17,00 zł

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się inkasentów:

1) Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie, które odpowiada na terenie oddanym w użytkowanie Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku

2) Henryka Jóźwiaka, Sławomira Boksa na terenie miasta Sława z wyłączeniem terenu oddanego Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

3) na terenie sołectw następujące osoby: Sołectwo Bagno - Mierzwinski Dariusz Sołectwo Ciosaniec - Gracz Piotr Sołectwo Droniki - Karolczyk Zygmunt Sołectwo Gola - Siepietowska-Mateja Katarzyna Sołectwo Krzepielów - Skrzyczyński Tadeusz Sołectwo Krążkowo - Ratajczak Grażyna Sołectwo Kuźnica Głogowska - Szafer Agnieszka Sołectwo Krzydłowiczki - Grelewicz Mieczysław Sołectwo Lubiatów - Michniewicz Jan Sołectwo Lubogoszcz - Wawrzyniak Kazimierz Sołectwo Lipinki - Langier Jerzy Sołectwo Łupice - Poślednia Teresa Sołectwo Nowe Strącze - Sobczak Marta Sołectwo Przybyszów - Zając Stanisław Sołectwo Radzyń - Buczek Krzysztof Sołectwo Stare Strącze - Gawłowska Krystyna, Grycaj Leszek Sołectwo Szreniawa - Merda Czesława Sołectwo Śmieszkowo - Kurpisz Edward Sołectwo Spokojna - Korczak Paweł Sołectwo Tarnów Jezierny - Kuchta Jan Sołectwo Wróblów - Szulc Krystyna

§ 3. Sposób pobierania opłaty targowej i wynagrodzenie inkasentów:

1. Opłaty pobierane będą przez inkasenta w każdym dniu targowania.

2. Inkasenci wymienieni w § 2 ust.2 pkt.3 zobowiązani są do wpłacenia pobranej opłaty targowej do budżetu Gminy do końca każdego miesiąca.

3. Ustala się wynagrodzenie:

- dla podmiotu określonego w § 2 ust.2 pkt 1 w wysokości 10% inkasa

- dla podmiotów określonych w § 2 ust.2 pkt 2 i § 2 ust.2 pkt 3 w wysokości 5% inkasa

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »