Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 4 Wójta Gminy Żytno; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 2 września 2009r.

do porozumienia Nr WD/15/2007 zawartego w dniu 23 maja 2007 roku w sprawie remontu chodnika

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe