Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/166/09 Rady Gminy Piątek

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe