| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Wartkowice

z dnia 24 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/134/2004 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wartkowice

Na podstawie art.18 ust.1 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620,Nr 226 poz. 1475), oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 ) Rada Gminy Wartkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W załącznikach Nr 5 i 6 do uchwały Nr XXVIII/134/2004 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wartkowice zmienionej uchwałą Nr XLII/210/05 z dnia 29 listopada 2005r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 338, poz. 3317 oraz z 2005r. Nr 374, poz. 3875 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 5 w części D2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4 .zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem:

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m";

2) w załączniku nr 6 w części D2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4 .zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem:

w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »