| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku do ustalenia podatku rolnego za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1665, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy w Kiernozi uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku / M P Nr 95 poz. 969/ z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 36,40 zł za 1 q.

§ 2. Obniżoną cenę skupu żyta stosuje się do naliczania podatku rolnego za 2012 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Stanisław Stańczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »