| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/93/2011 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, Dz. U. z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696) po zasięgnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta z terenu powiatu sieradzkiego i samorządu aptekarskiego Rada Powiatu Sieradzkiego postanawia:

§ 1. Zmienić załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/93/2011 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2012 i nadać mu brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Sieradzkiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego


Henryk Waluda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2012
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 27 stycznia 2012 r.

WYKAZ APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU SIERADZKIEGO

Lp.

Symbol literowy

Nazwa i adres

Godziny pracy aptek z terenu Powiatu Sieradzkiego

poniedziałek - piątek

sobota - niedziela

MIASTO SIERADZ

1.

A

Apteka "Centrum", ul. Jana Pawła II nr 41

8 00 - 20 00

8 00 -15 00

2.

B

Apteka "REMEDIUM", ul. Łokietka 11E

8 00 -19 30

8 00 -14 00

3.

C

Apteka, ul. Krakowskie Przedmieście 41

8 00 - 20 00

8 00 -19 00

4.

D

Apteka "ESKULAP", ul. Bohaterów Września 61

9 00 -20 00

9 00 -20 00

5.

E

Apteka "Hera", ul. Łokietka 3A

8 00 -21 00

8 00 -16 00

6.

F

Apteka "Nowe Kwiaty Polskie" ul. Aleja Grunwaldzka 1B

8 00 -22 00

8 00 -14 00

7.

G

Apteka "BM", ul. Kościuszki 25

8 00 -20 00

9 00 -15 00

8.

H

Apteka "Zielona", ul. Jana Pawła II 12 i

8 00 -20 00

9 00 -15 00

9.

I

Apteka "ALFA", ul. Krakowskie Przedmieście 10

8 00 -18 30

9 00 -13 00

10.

K

Apteka "PZF Cefarm", ul. Aleja Pokoju 7

8 00 -20 00

8 00 -14 00

11.

L

Apteka "Pod Aniołem", ul. Aleja Pokoju 11

7 00 -23 00

7 00 -23 00 /7 00 -23 00

12.

M

Apteka "ZAMKOWA", ul. Rynek 6

8 00 -20 00

9 00 -13 00

13.

N

Apteka, ul. Jana Pawła II 63A

9 00 -20 00

9 00 -16 00

14.

O

Apteka "CORDA", ul. Armii Krajowej 24A

8 00 -20 00

8 00 -15 00

15.

P

Apteka "Maxima", ul. Popiełuszki 2

8 00 -20 00

8 00 -14 00 /10 00 -14 00

16.

R

Apteka, ul. Aleja Grunwaldzka 1

8 00 -21 00

8 00 -21 00 /9 00 -19 00

17.

S

Apteka "W szpitalu", ul. Armii Krajowej 7

8 00 -18 00

10 00 -17 00

18.

T

Apteka, ul. POW 80

9 00 -21 00

9 00 -21 00 /9 00 -17 00

19.

U

Apteka Medyczna, ul. Piłsudskiego 12

8 00 -20 00

8 00 -16 00

20.

W

Aps Apteka, ul. Wojska Polskiego 11

9 00 -21 00

9 00 -21 00 /10 00 -19 00

POWIAT SIERADZKI

21.

Apteka "BALSAM" Warta, ul. Przedwiośnie 38

8 00 -19 00

9 00 -12 30

22.

Apteka "Pod Skrzydłami" Warta, ul. Skarżyńskiego 10

8 00 -18 00

8 00 -14 00

23.

Apteka "Przy Rynku" Warta, ul. 20 - ego Stycznia 1

8 00 -18 00

8 00 -13 00

24.

Apteka Prywatna Błaszki, ul. Sieradzka 4

8 00 -20 00

8 00 -15 00

25.

Apteka Prywatna "NOVA" Błaszki, ul. Sieradzka 59

7 00 -20 00

8 00 -14 00

26.

Apteka "Arnika" Błaszki, Plac Niepodległości 5

8 00 -19 00

8 00 -14 00

27.

Apteka Klonowa, Czajkowska 7

8 00 -17 00

8 00 -12 00

28.

Apteka "PANACEUM" Burzenin, ul. Rynek 7

8 00 -17 30

8 00 -14 00

29.

Apteka "QUERCUS" Brzeźnio ul. Topolowa 11

8 00 -18 00

8 00 -14 00

30.

Apteka "Jutrzenka" Brzeźnio, Wspólna 37

8 00 -18 00

8 00 -13 00

31.

Apteka "PZF Cefarm" Brąszewice

9 00 -18 00

-

32.

Apteka "PZF Cefarm" Złoczew, ul. Burzenińska 8/10

8 00 -17 00

8 00 -13 00

33.

Apteka FAMILIJNA Ewa Tondowska Tomasz Tondowski Złoczew, Ogrodowa 17A

8 30 -18 00

-

34.

Apteka Złoczew, ul. Kościelna 21

8 00 -20 00

9 00 -14 00

35.

Apteka, Złoczew, ul. Kościelna 1

8 00 -20 00

9 00 -14 00

36.

Apteka "Witaminka" Goszczanów, ul. Kaliska 2

9 00 -18 00

9 00 -14 00


· oznaczone symbolem literowym apteki dyżurują w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy,

· dyżury aptek:

- Apteki "Centrum" ul. Jana Pawła II 41 - A,

- Apteki "Remedium" ul. Łokietka 11 - B,

- Apteki ul. Krakowskie Przedmieście 41 - C,

- Apteki "Nowe Kwiaty Polskie" ul. Aleja Grunwaldzka 1B - F,

- Apteki 'Zamkowa" ul. Rynek 6 - M,

- Apteki "CORDA", ul. Armii Krajowej 24A - O,

- Apteki "W szpitalu" ul. Armii Krajowej - S,

- Apteki ul. POW 80 - T,

- Apteki Medyczna ul. Piłsudskiego 12 - U,

- Apteki "Alfa" ul. Krakowskie Przedmieście 10 - I,

- Apteki "Hera" ul. Łokietka 3a -E,

- Apteki Aps ul. Wojska Polskiego 11 - W

pełnić będzie apteka "Pod Aniołem" ul. Aleja Pokoju 11 - L.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/115/2012
Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 27 stycznia 2012 r.

ROZKŁAD DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH Z TERENU POWIATU SIERADZKIEGO W ROKU 2012 W GODZINACH NOCNYCH, W DNI ŚWIĄTECZNE I WOLNE OD ZAJĘĆ

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

1

L

L

H

L

K

L

L

L

N

L

L

D

2

L

L

L

L

L

L

L

L

L

D

P

L

3

G

L

K

L

L

L

N

D

P

L

R

L

4

H

L

L

L

N

D

L

L

R

L

L

G

5

L

L

L

D

L

L

P

L

L

G

L

H

6

K

L

N

L

P

L

R

G

L

H

L

L

7

L

D

L

L

R

G

L

H

L

L

L

K

8

L

L

P

G

L

H

L

L

L

K

L

L

9

N

L

R

H

L

L

L

K

L

L

L

L

10

L

G

L

L

L

K

L

L

L

L

L

N

11

P

H

L

K

L

L

L

L

L

N

D

L

12

R

L

L

L

L

L

L

N

D

L

L

P

13

L

K

L

L

L

N

L

L

L

P

L

R

14

L

L

L

N

L

L

D

P

L

R

G

L

15

L

L

L

L

D

P

L

R

G

L

H

L

16

L

N

D

P

L

R

L

L

H

L

L

L

17

L

L

L

R

L

L

G

L

L

L

K

L

18

L

P

L

L

G

L

H

L

K

L

L

L

19

D

R

G

L

H

L

L

L

L

L

L

L

20

L

L

H

L

L

L

K

L

L

L

N

L

21

L

L

L

L

K

L

L

L

N

L

L

D

22

G

L

K

L

L

L

L

L

L

D

P

L

23

H

L

L

L

L

L

N

D

P

L

R

L

24

L

L

L

L

N

D

L

L

R

L

L

G

25

K

L

N

D

L

L

P

L

L

G

L

H

26

L

D

L

L

P

L

R

G

L

H

L

L

27

L

L

P

L

R

G

L

H

L

L

L

K

28

N

L

R

G

L

H

L

L

L

K

L

L

29

L

G

L

H

L

L

L

K

L

L

L

L

30

P

L

L

L

K

L

L

L

L

L

N

31

R

L

L

L

L

N

L

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »