| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Chąśno

z dnia 30 stycznia 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 5 stycznia 2012 roku w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno i Uchwały Nr IV/13/06 Rady Gminy w Chąśnie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Chąśno z Gminą Miasta Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno w zawartym w dniu 5 stycznia 2012 roku Porozumieniu Międzygminnym, pomiędzy: Gminą Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 (NIP: 834-00-06-833) reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Chąśno z siedzibą w Chąśnie (NIP: 834-10-17-655) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Chąśno - Dariusza Reczulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Klimkiewicz, zwana dalej "Gminą". Wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "3. Kwota dotacji celowej w wysokości określonej w ust.1 zostanie przekazana jednorazowo przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Kredyt Bank Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000, w terminie do 29 lutego 2012 r."

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Aneks do Porozumienia został spisany w sześciu egzemplarzach po 3 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Chąśno


Dariusz Reczulski

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »