| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/75/2012 Rady Gminy Masłowice

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłowice

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206) Rada Gminy Masłowice uchwala co następuje:

§ 1. Od dnia 1 września 2012 r. ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłowice: Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Małych im.Jana Pawła II o strukturze organizacyjnej klas I - VI z siedzibą w Strzelcach Małych, wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Strzelcach Małych wraz ze Szkołami Filialnymi:

a) Szkoła Filialna w Przerębie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III oraz oddział przedszkolny,

b) Szkoła Filialna w Kraszewicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III oraz oddział przedszkolny.

§ 2. Od dnia 1 września 2012 r. granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłowice tworzą następujące miejscowości:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Małych im.Jana Pawła II z siedzibą w Strzelcach Małych, o strukturze organizacyjnej klas I - VI wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Strzelcach Małych:

a) dla klas I - III: Granice, Kalinki,Kawęczyn, Korytno, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Strzelce Małe, Tworowice,

b) dla klas IV - VI: Bartodzieje, Borki, Chełmo, Granice, Huta Przerębska, Kalinki, Kawęczyn, Koconia, Kolonia Przerąb, Korytno, Kraszewice, Krery, Łączkowice, Masłowice, Ochotnik, Przerąb, Strzelce Małe, Tworowice, Wola Przerębska.

2) Szkoła Filialna w Przerębie, z siedzibą w Przerębie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III oraz oddział przedszkolny - Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych im.Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Strzelcach Małych: Bartodzieje, Borki, Huta Przerębska, Kolonia Przerąb, Przerąb, Wola Przerębska;

3) Szkoła Filialna w Kraszewicach, z siedzibą w Kraszewicach o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I - III oraz oddział przedszkolny - Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych im.Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Strzelcach Małych: Chełmo, Koconia, Kraszewice.

§ 3. Traci moc:

1) Uchwała NR V/49/99 Rady Gminy Masłowice z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Masłowice (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 56, poz.521);

2) Uchwała NR XIII/102/2000 Rady Gminy Masłowice z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie planu sieci i granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez gminę Masłowice (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 51,poz.283 );

3) Uchwała NR XV/111/2000 Rady Gminy Masłowice z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Małych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 83, poz. 456);

4) Uchwała NR XV/112/2000 Rady Gminy Masłowice z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie sieci i granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez gminę Masłowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 83, poz. 457).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »