| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, r 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;ostatnia zmiana: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ;Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 17 ust. 1, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,poz. 1370; Nr 235, poz.1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, ostatnia zmiana: Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, Nr 165, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola w sposób następujący:

1) Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym, Annopole Stare 5a, 98-220 Zduńska Wola,której obwód obejmuje wsie: Annopole Stare, Zborowskie, Laskowiec, Rębieskie, Rębieskie - Kolonia, Zamłynie;

2) Szkoła Podstawowa w Czechach, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, której obwód obejmuje wsie: Czechy, Ogrodzisko (od nr 15 do nr 46a), Polków, Piaski;

3) Szkoła Podstawowa w Izabelowie, Izabelów 50, 98-220 Zduńska Wola, której obwód obejmuje wsie: Annopole Nowe, Wiktorów, Izabelów, Izabelów Mały, Andrzejów, Tymienice;

4) Szkoła Podstawowa w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola, której obwód obejmuje wsie: Mostki, Suchoczasy, Kłady, Dionizów, Opiesin, Janiszewice, Beniaminów, Maciejów, Karolew, Ochraniew, Henryków nr 1, Wymysłów (od nr 1 do nr 15 i od nr 37 do końca);

5) Szkoła Podstawowa w Krobanowie, Krobanów 12c, 98-220 Zduńska Wola, której obwód obejmuje wsie: Biały Ług, Gajewniki, Gajewniki - Kolonia, Henryków (od nr 2 do końca), Krobanów, Krobanówek, Michałów, Ostrówek, Wymysłów (od nr 16 do nr 36);

6) Szkoła Podstawowa w Wojsławicach, Wojsławice 105, 98-220 Zduńska Wola, której obwód obejmuje wsie: Korczew, Pratków, Wojsławice i Wólka Wojsławska.

§ 2. Ustala się sieć publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola w sposób następujący:

1) Gimnazjum w Czechach, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola, którego obwód obejmuje wsie: Zborowskie, Laskowiec, Zamłynie, Annopole Stare, Rębieskie, Rębieskie - Kolonia, Annopole Nowe, Wiktorów, Izabelów, Izabelów Mały, Andrzejów, Tymienice, Czechy, Ogrodzisko (od nr 15 do nr 46a), Piaski, Polków;

2) Gimnazjum w Janiszewicach, Janiszewice 17, 98-220 Zduńska Wola, którego obwód obejmuje wsie: Mostki, Suchoczasy, Kłady, Dionizów, Opiesin, Janiszewice, Beniaminów, Maciejów, Karolew, Ochraniew, Henryków, Biały Ług, Gajewniki, Gajewniki - Kolonia, Krobanów, Krobanówek, Michałów, Ostrówek i Wymysłów.

§ 3. Ustala się obwód dla Gimnazjum w Wojsławicach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski, w taki sposób, że obwód obejmuje wsie: Korczew, Pratków, Wojsławice i Wólka Wojsławska.

§ 4. Traci moc uchwała nr 27/99 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 27 lutego 1999 roku
w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów oraz uchwała nr 28/99 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz określenia granic ich obwodów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kietlińska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »