| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/350/2014 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/116/2009 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Sulmierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 594, zm. poz. 645, poz.1318 i z 2014r., poz. 379) oraz art. 30 ust.6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulmierzycach, Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/116/2009 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sulmierzyce (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2009r. Nr 102, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wysokość kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wyniesie w danym roku budżetowym 5% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli wszystkich szkół.";

2) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Nie wykorzystane w roku budżetowym środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych podlegają zwrotowi do budżetu gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »