| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Proszeniu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 40 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Proszeniu - w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Bogdan Szulc


Załącznik do Uchwały Nr V/26/2015
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PROSZENIU

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Plac zabaw jest dostępny:

a) w okresie obowiązywania czasu letniego od godz. 7.00 do godz. 20.00,

b) w okresie obowiązywania czasu zimowego od godz. 7.00 do godz. 16.00,

z zastrzeżeniem punktu 3.

3. W dni nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.00 z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie uczniowie pod opieką nauczyciela.

4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki wrzucać należy do koszy na śmieci.

7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

8. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.

9. Na terenie placu zabaw zabrania się:

a) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze,

b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą - nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,

c) wchodzenie na górne elementy konstrukcji obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek itp.,

d) niszczenia i uszkadzania roślinności,

e) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

f) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,

g) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności.

10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

11. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Proszeniu lub zgłosić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999, 112.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »