| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Dmosin

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 oraz poz. 1593; z 2015r. poz. 87 i poz. 122) oraz art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. poz.1172), Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ten sposób, że:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje do 4 osób włącznie w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane - w kwocie 14 zł miesięcznie od osoby,

b) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny –w kwocie 7 zł miesięcznie od osoby;

2) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 5 osób i więcej w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest od gospodarstwa domowego, przy czym:

a) stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi, jako odpady zmieszane wynosi 70 zł miesięcznie,

b) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 30 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/213/13 Rady Gminy Dmosin z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy Dmosin

Barbara Kosma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »