| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 1 i art 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej (tj. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) Rada Gminy w Osjakowie uchwala co nastepuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie przyjetym uchwałą nr XXII/103/2004 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osjakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2004 roku Nr 318, poz. 2645, z 2006r. Nr 245, poz. 1882, z 2012r. poz. 489) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: Gminny Ośrodek Kultury 98-320 Osjaków,
ul. Wieluńska 26 tel. 43/842 33 23 NIP8322002842, REGON 100268834";

2) w § 3 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu:

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

a) Świetlica Wiejska w Dębinie 24,

b) Świetlica Wiejska w Nowej Wsi 42";

3) w § 6 dodaje się pkt. 8, 9, 10 w brzmieniu:

Organizowanie działalności środowiskowej w Zespołach, Kołach i Klubach Zainteresowań.

9) Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

10) Poza działalnością kulturalną prowadzenie: Punkt Informacji i Monitorowania Turysty w Osjakowie, Punkt Informacji Turystycznej oraz Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego w Osjakowie.";

4) § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Prowadzenie sekcji, kół i klubów zainteresowań, zespołów.";

5) w § 8 dodaje sie pkt. 7 o brzmieniu:

Organizowanie współpracy kulturalnej z zagranicą - wymiana międzynarodowa młodzieży.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »