| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r poz. 379, poz. 1072) i art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593; z 2015 r. poz. 87), oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749; z 2014 r. poz. 1171 i 1644), Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3. Inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa się w załączniku do uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Lutomiersk Nr XXXV/247/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik do Uchwały Nr V/25/15
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 lutego 2015 r.


L.p.


Nazwisko i imię inkasenta


Nazwa sołectwa


% od kwoty
zainkasowanej

1.

Kowalski Piotr

Albertów

3

2.

Gara Zenon

Antoniew

3

3.

Maurer Jerzy

Babice

3

4.

Pląsek Rafał

Babiczki

3

5.

Bujnowicz Leokadia

Bechcice

3

6.

Stańczyk Janina

Charbice Dolne

3

7.

Różycka Jadwiga

Charbice Górne

3

8.

Kubik Elżbieta

Czołczyn

3

9.

Zwolińska Alicja

Dziektarzew

3

10.

Nurkowski Janusz

Florentynów

3

11.

Adrianowski Marek

Franciszków

3

12.

Frank Jarosław

Jerwonice

3

13.

Rzetelska Ewa

Kazimierz

3

14.

Woźniak Joanna

Legendzin

3

15.

Bujnowicz Ryszard

Lutomiersk

3

16.

Dębski Jarosław

Madaje Nowe

3

17.

Krakowiak Ewa

Malanów

3

18.

Barańska Dorota

Mianów

3

19.

Antoniewski Janusz

Mikołajewice

3

20.

Grabowska Danuta

Mirosławice

3

21.

Andrysiak Władysław

Orzechów

3

22.

Ostrowska Teresa Aleksandra

Prusinowice

3

23.

Włosiak Teresa

Puczniew

3

24.

Walisiak Zdzisław

Stanisławów Stary

3

25.

Chojczak Józef

Szydłów

3

26.

Michalak Katarzyna

Szydłówek

3

27.

Cierpikowski Marian

Wola Puczniewska

3

28.

Olejnik Sylwester

Wrząca

3

29.

Magnuska Teresa

Zalew

3

30.

Wojtunik Tadeusz

Zdziechów

3

31.

Wojtas Jan

Żurawieniec

3

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »