| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848 poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313; z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1171, poz. 1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Wieluń pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów dla obszaru sołectwa wyznacza się osoby i określa się wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych i terminowo przekazanych kwot podatków zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia następuje w ciągu miesiąca po rozliczeniu zainkasowanych rat podatków, o których mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/453/14 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso od osób fizycznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 745)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/62/15
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 5 marca 2015 r.

Wykaz inkasentów dla poszczególnych sołectw oraz wysokość procentowych wskaźników wynagrodzenia inkasentów

L.p.

Nazwisko i imię

Nazwa sołectwa

% wynagrodzenia od zainkasowanej kwoty

1.

Sudoł Władysław

Bieniądzice

10

2.

Cyl-Torchała Agnieszka

Borowiec

40

3.

Budzyna Ryszard

Dąbrowa

10

4.

Górecki Piotr

Gaszyn

10

5.

Baran Paweł

Jodłowiec

15

6.

Kos Andrzej

Kadłub

10

7.

Wróbel Wiesław

Kurów

10

8.

Ciach Piotr

Małyszyn

20

9.

Włodarczyk Jan

Masłowice

10

10.

Cichecka Mirosława

Niedzielsko

10

11.

Kalemba Iwona

Nowy Świat

20

12.

Kotas Grażyna

Olewin

10

13.

Dwornicki Dariusz

Srebrnica-Piaski

20

14.

Kozioł-Majchrowska Maria

Ruda

10

15.

Zgondek Maciej

Rychłowice

10

16

Grzesik Jerzy

Sieniec

10

17.

Majcher Małgorzata

Starzenice

10

18.

Madziara Stanisław

Turów

10

19.

Kucera Małgorzata

Urbanice

10

20.

Świercz Aleksandra

Widoradz

10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »