| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bez wezwania z góry za okres dwóch miesięcy, w terminach do dnia 10 lutego, 10 kwietnia, 10 czerwca, 10 sierpnia, 10 października, 10 grudnia.

2. Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyno-wypoczynkowe uiszczane są przez właścicieli tych nieruchomości bez wezwania, z góry, w terminach:

1) pierwsza opłata w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji;

2) kolejne opłaty w terminie do dnia 31 maja danego roku.

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu, przelewem na rachunek bankowy Gminy Przedbórz lub inkasenta wyznaczonego odrębną uchwałą.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/241/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »