| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/119/15 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622,
Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r.
poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi:

1) apteki pracują w dni powszednie w godzinach od 800 do 2000;

2) niezależnie od postanowienia pkt 1 określa się dodatkowo dwie kategorie aptek pracujących w odrębnym czasie:

a) apteki pracujące codziennie całodobowo,

b) apteki pracujące codziennie w wydłużonym czasie.

2. Szczegółowy wykaz aptek w ramach kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 określa załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Określa się następujące zasady umożliwiające, w indywidualnych przypadkach, zmiany rozkładu godzin pracy aptek, o których mowa w § 1 uchwały:

1) zmiany nie mogą ograniczać dostępności mieszkańców Łodzi do świadczonych usług
w danym rejonie ich działania;

2) zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić w przypadkach:

a) urlopu lub choroby personelu apteki,

b) prowadzonych w aptece robót inwestycyjnych lub remontowych,

c) innych okoliczności uzasadniających wnioskowaną zmianę.

2. Wniosek o zmianę rozkładu godzin pracy apteki wraz z uzasadnieniem powinien być złożony na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem terminu wnioskowanej zmiany. Termin ten nie dotyczy przypadków losowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Łodzi:

1) Nr LIX/1256/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2417);

2) Nr LXXXIII/1746/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2215).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do uchwały Nr VII/119/15
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 25 lutego 2015 r.

WYKAZ PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI PRACUJĄCYCH CODZIENNIE CAŁODOBOWO LUB W WYDŁUŻONYM CZASIE

1. Codziennie całodobowo pracują apteki:

1) al. Piłsudskiego 14 - tel. 42 239 87 86; 667 669 879;

2) pl. Niepodległości 4 - tel. 42 239 43 22; 667 669 871;

3) ul. Bratysławska 5 - tel. 42 687 21 01; 797 001 532;

4) ul. Czernika 10 - tel. 42 673 96 58; 667 669 869;

5) ul. Cieszkowskiego 4 lok.U4 - tel. 42 207 09 95;

6) al. Jana Pawła II 30 - tel. 42 636 96 11;

7) ul. Kosynierów Gdyńskich 32 - tel. 42 645 32 36;

8) ul. Limanowskiego 80 - tel. 42 653 92 03;

9) ul. Limanowskiego 121- tel. 42 640 71 20;

10) ul.11-go Listopada 20 - tel. 797 00 15 39;

11) ul.11-go Listopada 39 c - tel. 42 659 23 64;

12) ul. Lutomierska 1 - tel. 42 654 10 43; 667 669 861;

13) ul. Lutomierska 115 A - tel. 42 640 71 27;

14) ul. Łanowa 85 - tel. 42 652 58 07; 667 669 875;

15) ul. Łączna 28 - "Czerwony Rynek" - tel. 42 682 62 23; 667 669 867;

16) ul. Maratońska 109 a - tel. 42 686 48 90; 667 669 028;

17) ul. Narutowicza 55 - tel. 42 630 50 88;

18) ul. Niciarniana 15 - tel. 42 674 41 24;

19) ul. Radwańska 19/Wólczańska - tel. 42 636 70 19; 42 637 78 36;

20) ul. Rojna 19 - tel. 42 640 50 39;

21) ul. Rojna 41 - tel. 42 611 04 40;

22) ul. Retkińska 79 c - tel. 42 686 72 14;

23) ul. Rzgowska 51- tel. 42 646 40 95;

24) ul. Rydzowa 22 - tel. 42 655 80 89;

25) ul. Strażacka 7 - tel. 42 207 81 06;

26) ul. Tatrzańska 42/44 - tel. 42 643 23 78;

27) ul. Ujście 4 - tel. 42 684 30 05; 667 669 881;

28) ul. Wujaka 2 - tel. 42 648 89 73;

29) ul. Zachodnia 81/83 - tel. 42 630 75 75; 667 669 870;

30) ul. Zgierska 229 - tel. 42 663 63 75; 797 001 518;

31) ul. Żeromskiego 39 - tel. 42 633 48 29.

Uwaga!

Apteki wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 27, 29, 30 - pracują całodobowo z wyjątkiem Świąt Wielkiej Nocy, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku.

2. Codziennie w wydłużonym czasie pracują apteki:

1) al. Piłsudskiego 31 - tel. 42 674 32 70 - w godz. 800 - 2400;

2) ul. Bandurskiego 49 - tel. 42 686 20 45 - w godz. 800 - 2200 (niedziele 900 - 2100);

3) ul. Boya-Żeleńskiego 12 - tel. 42 656 57 08 - w godz. 800 - 2100 (z wyjątkiem 24 i 31 grudnia oraz świąt);

4) ul. Henryka Brodatego 2 - tel. 42 670 64 83 - w godz. 800 - 2300 (24 grudnia -
do godz. 1800);

5) ul. Cieszkowskiego 6 - tel.42 648 59 60 - w godz. 800 - 2200, ( soboty 900 - 2000, niedziele 1100 - 2000);

6) u1. Drewnowska 58 A (Centrum Handlowe Manufaktura) - tel. 42 633 80 25 - w godz. 830 - 2300;

7) ul. Hubala 1 - tel. 42 687 04 08 - w godz. 800 - 2200;

8) ul. Kilińskiego 15 - tel. 42 663 95 01; w dni powszednie w godz. 730 - 2130, w soboty, niedziele i święta (z wyjątkiem 1 stycznia) w godz. 800 - 2000;

9) ul. Limanowskiego 37 - tel. 42 654 30 40 - w godz. 800 - 2200 (soboty 800 - 2000, niedziele 900 - 1900 oraz z wyjątkiem świąt);

10) ul. Łagiewnicka 108a - tel. 42 655 34 19 - w godz. 800 - 2300;

11) ul. Przyborowskiego 2A - tel. 42 647 16 08 - w godz. 800 - 2100 (z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia i pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy);

12) ul. Rzgowska 281/289 - tel. 42 645 73 14 - w godz. 800 - 2200 (z wyjątkiem świąt);

13) ul. Broniewskiego 62 - tel. 42 307 02 60 - w godz. 700 - 2200, niedziele 800 - 1800;

14) ul. Wróblewskiego 68 - tel. 42 645 90 28 - w godz. 800 - 2100;

15) ul. Zgierska 107 - tel. 42 655 05 03 - w godz. 800 - 2400 (soboty, niedziele i święta
900 - 2400).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »