Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/60/15 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złoczew na lata 2014- 2032 przyjętego uchwałą nr X/42/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 12 maja 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 2545)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe