| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/120/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Wola Krzysztoporska, jak w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/129/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 r. Nr 359, poz. 3693).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Głowacka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia

Wyprodukowane do 31.12.2010 r.

Wyprodukowane po 01.01.2011 r.

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

576

540

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

852

828

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1224

1164


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

nie mniej niż


mniej niż


Dwie osie

12

13

1428

1500

13

14

1428

1560

14

15

1500

1560

15

1620

1728

Trzy osie

12

17

1620

1728

17

19

1884

1968

19

21

2244

2268

21

23

2244

2364

23

25

2256

2364

25

2256

2388

Cztery osie i więcej

12

25

2352

2376

25

27

2376

2400

27

29

2388

2436

29

31

2400

2700

31

2424

2700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia


Wyprodukowane do 31.12.2010 r.


Wyprodukowane po 01.01.2011 r.

od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1476

1428


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

1740

1824

18

25

1764

1824

25

31

1764

1824

31

1896

2196

Trzy osie i więcej

12

40

1968

2028

40

2076

2820


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia i wpływ na środowisko

Wyprodukowane do 31.12.2010 r.

Wyprodukowane po 01.01.2011 r.

od 7 ton i poniżej 12 ton

816

792


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy
(w tonach)Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś

12

18

852

876

18

25

888

924

25

948

960

Dwie osie

12

28

1104

1140

28

33

1260

1272

33

38

1296

1488

38

1692

1896

Trzy osie i więcej

12

38

1164

1272

38

1512

1632


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 30 listopada 2015 r.

Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku w złotych

Wyprodukowane do 31.12.2010 r.

Wyprodukowane po 01.01.2011 r.

mniejsza niż 22 miejsca

1260

1140

równa lub większa niż 22 miejsca

1800

1572

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »