Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe