Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PD.7134.5.10.2019 Wójta Gminy Kodrąb; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe