Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 104 poz. 1996

Uchwała nr XLVII/360/10 Rady Miasta w Otwocku

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w podziale Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/233/2000 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Otwocka, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/403/2001 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 lipca 2001 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/215/09 z dnia 31 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 13, w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania - wyraz „Świerczewskiego” zastępuje się wyrazem „Jana Pawła II”,

- w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 14, w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania - wyraz „Świerczewskiego” zastępuje się wyrazem „Jana Pawła II”,

- w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 15, w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania - wyraz „Świerczewskiego” zastępuje się wyrazem „Jana Pawła II”,

- w części dotyczącej obwodu głosowania Nr 17, w kolumnie 2 określającej granice obwodu głosowania - wyraz „Świerczewskiego” zastępuje się wyrazem „Jana Pawła II”,

§ 2. Ujednolicony wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

Wobec zaistnienia konieczności dostosowaniu opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, konieczne stało się podjęcie nowej uchwały, w której bez dokonywania zmian w granicach obwodów – dokonuje się korekty nazwy ulicy w obwodach nr 13, 14, 15, 17. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/360/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Podział miasta Otwocka na obwody głosowania

-Nr obwodu

-Granice obwodu

1

północna strona ul. Armii Krajowej od nr 9 do końca, granica gruntów wsi Pogorzel Warszawska, granica gruntów miasta Karczew do ul.Andriollego, wschodna strona ul. Andriollego do ul.Pułaskiego, wschodnia strona ul.Pułaskiego do ul.Poniatowskiego, północna strona ul. Poniatowskiego do ul.Filipowicza, wschodnia strona ul. Filipowicza do ul.Armii Krajowej

2

północna strona ul. Poniatowskiego do ul. Pułaskiego, wschodnia strona ul. Pułaskiego do ul. Andriollego, wschodnia strona ul.Andriollego do ul. Hrabiego, granica miasta Karczewa do ul. Karczewskiej, zachodnia strona ul.Karczewskiej do ul. Sportowej, południowa strona ul.Sportowej, wschodnia strona ul. Sportowej do ul.Andriollego, wschodnia strona ul.Filipowicza do ul.Poniatowskiego

3

wschodnia strona ul.Sportowej, południowa strona ul.Sportowej do ul. Karczewskiej, zachodnia strona ul.Karczewskiej do ul. Matejki, południowa strona ul.Matejki do ul. Andriollego

4

wschodnia strona ul. Andriollego od ul.Powstańców Warszawy do ul. Matejki, południowa strona ul. Matejki do ul.Karczewskiej, zachodnia strona ul. Karczewskiej do ul.Powstańców Warszawy, południowa strona ul. Powstańców Warszawy do ul. Andriollego

5

wschodnia strona ul.Filipowicza do ul. Andriollego, wschodnia strona ul. Andriollego do ul. Kruczej, wschodnia strona ul.Kruczej do ul.Armii Krajowej, północna strona ul. Armii Krajowej do ul.Filipowicza

6

południowa strona ul. Kruczej do ul. Andriollego, zachodnia strona ul. Andriollego do ul. Powstańców Warszawy, południowa strona ul.Powstańców Warszawy do ul. Armii Krajowej, północna strona ul. Armii Krajowej do ul.Kruczej

7

południowa strona ul. Powstańców Warszawy, zachodnia strona ul. Karczewskiej do ul. Przewoskiej, południowa strona ul. Przewoskiej do ul. Zygmunta, południowa strona ul.Zygmunta do ul.Szkolnej, zachodnia strona ul. Szkolnej do ul.Świderskiej, ogrodzenie w granicy między nieruchomością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej a nieruchomością Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku „Społem" do ul.Kołłątaja, zachodnia strona ul. Kołłątaja do ul.Rzemieślniczej, północna strona ul. Rzemieślniczej do torów kolejowych, zachodnia strona torów kolejowych do ul.Orlej, północna strona ul. Orlej do ul. Powstańców Warszawy

8

zachodnia strona ul.Karczewskiej od ul. Przewoskiej do ul.Batorego, południowa strona ul. Batorego do ul.Przewoskiej, wschodnia strona ul.Przewoskiej do ul.Szkolnej, zachodnia strona ul.Szkolnej do ul.Zygmunta, południowa strona ul. Zygmunta do ul. Przewoskiej, zachodnia strona ul. Przewoskiej do ul. Karczewskiej

9

południowa strona ul. Batorego do ul. Karczewskiej, zachodnia strona ul. Karczewskiej do granicy miasta Karczew, granica miasta Karczew, wschodnia strona Al. Sikorskiego, północna strona ul.Danuty, zachodnia strona ul. Lecha do granicy miasta Karczew, granica miasta Karczew, północno – zachodnia strona drogi bez nazwy, zachodnia strona ul.Przewoskiej do ul. Batorego

10

północna strona ul. Portowej do ul. Wawerskiej, północna strona ul. Wawerskiej do ul. Szkolnej, zachodnia strona ul.Szkolnej do ul.Przewoskiej, zachodnia strona ul. Przewoskiej do ul. Okrzei, północno-zachodnia strona ul. Okrzei do ul.Portowej

11

północna strona ul. Mieszka I do ul. Rycerskiej, północna strona ul. Rycerskiej do ul. Okrzei, północno-zachodnia strona ul. Okrzei do ul.Przewoskiej, północno-zachodnia strona ul.Przewoskiej do drogi bez nazwy, północno-zachodnia strona drogi bez nazwy do granicy miasta Karczewa, granica miasta Karczewa do rzeki Świder, wschodni brzeg rzeki Świder do ul.Nadwiślańskiej, północna strona ul.Nadwiślańskiej do ul.Mieszka I

12

wschodni brzeg rzeki Świder do przedłużenia ul. Świderskiej, północno-wschodnia strona ul. Świderskiej do ul.Szkolnej, zachodnia strona ul.Szkolnej do ul. Wawerskiej, północna strona ul.Wawerskiej, północna strona ul.Portowej, północna strona ul. Rycerskiej, północna strona ul. Mieszka I, północna strona ul. Nadwiślańskiej do rzeki Świder

13

wschodni brzeg rzeki Świder do ul. Jana Pawła II, południowo – zachodnia strona ul. Jana Pawła II do ul.Majowej, północno – zachodnia strona ul. Majowej do ul.Świderskiej, północno-wschodnia strona ul. Świderskiej do rzeki Świder

14

północno-zachodnia strona ul. Majowej do ulicy Jana Pawła II, południowo-zachodnia strona ulicy Jana Pawła II do ul. Rzemieślniczej, północna strona ul.Rzemieślniczej do ul. Kołłątaja, zachodnia strona ul.Kołłątaja do ogrodzenia nieruchomości Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej, ogrodzenie w granicy między nieruchomością Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Warszawskiej a nieruchomością Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku „Społem" do ul. Świderskiej, północno – wschodnia strona ul.Świderskiej do ul. Majowej

15

północno-wschodnia strona rzeki Świder do ul. Otwockiej, wschodnia strona ul. Otwockiej do ul. Pawiej, północno – wschodnia strona ul.Pawiej do ul. Marszałkowskiej, wschodnia strona ul.Przygody do ulicy bez nazwy, ulica bez nazwy do ul.Reymonta, północna strona ul.Zakopiańskiej do ulicy Jana Pawła II, południowo-zachodnia strona ulicy Jana Pawła II do rzeki Świder

16

północno-wschodnia strona rzeki Świder do ul. Mlądzkiej, wschodnia strona ul. Mlądzkiej do ul. Grunwaldzkiej, północna strona ul.Grunwaldzkiej do ul. Przygody, przedłużenie ulicy Przygody do ul. Pawiej, północno-wschodnia strona ul.Pawiej, wschodnia strona ul.Otwockiej do rzeki Świder

17

północno-wschodnia strona ul.Przygody do ul.Samorządowej, północno – zachodnia strona ul. Samorządowej do ul.Czaplickiego, północno-zachodnia strona ul.Czaplickiego do ul. Warszawskiej, wschodnia strona ul. Warszawskiej do ul.Jana Pawła II, wschodnia strona ul.Jana Pawła II do ul. Zakopiańskiej, północna strona ul.Zakopiańskiej do ulicy Reymonta, ulica bez nazwy do ul.Przygody

18

północna strona ul. Reymonta do ul. Żeromskiego, wschodnia strona ul. Żeromskiego do torów kolejowych, południowo – zachodnia strona ul.Warszawskiej do ul. Czaplickiego, północno-zachodnia strona ul. Czaplickiego, północna strona ul. Samorządowej do ul. Reymonta

19

północna strona ul. Grunwaldzkiej do ul. Mlądzkiej, wschodnia strona ul. Mlądzkiej, północna strona osiedla Teklin, wschodnia strona osiedla Teklin, południowo-wschodnia strona ul. Borowej, wschodnia strona ul. Żeromskiego, południowa strona ul. Goldflama, północno-zachodnia strona ul. Samorządowej, północno-wschodnia strona ul.Przygody

20

północna strona ul. Reymonta, wschodnia strona ul.Krasińskiego do torów kolejowych, południowa strona ul.Warszawskiej, wschodnia strona ul. Żeromskiego

21

południowo-wschodnia strona ul. Borowej, droga bez nazwy (u podnóża góry Meran), droga bez nazwy od ogródków działkowych do Jabłonny, południowa strona ul. Reymonta do ul. Żeromskiego, wschodnia strona ul. Żeromskiego do ul.Borowej

22

południowa strona ul. Reymonta do ul. Narutowicza, granica między posesjami przy ul. Bagnistej i Kalinowskiego, przedłużenie ul.Kalinowskiego, granica z gruntami wsi Pogorzel Warszawska, południowa strona ul. Warszawskiej do ul. Krasińskiego, wschodnia strona ul.Krasińskiego do ul.Reymonta

23

południowa strona rzeki Świder, droga bez nazwy, południowa strona ul. Grunwaldzkiej, północna strona osiedla Teklin, wschodnia strona ul. Mlądzkiej do rzeki Świder

24

granica gruntów wsi Żanęcin, granica gruntów wsi Dziechciniec, granica gruntów wsi Kopki, granica gruntów wsi Wola Karczewska, północna granica Instytutu Badań Jądrowych, granica między osiedlami Wólka Mlądzka i Jabłonna, droga bez nazwy u podnóża góry Meran, wschodnia strona osiedla Teklin do ul. Grunwaldzkiej, południowa strona ul. Grunwaldzkiej, droga bez nazwy do granicy z gruntami wsi Żanęcin

25

granica z gruntami wsi Wola Karczewska, granica z gruntami wsi Wola Ducka, Glina, Pogorzel Warszawska, przedłużenie ul.Kalinowskiego, granica pomiędzy posesjami przy ul.Bagnistej i Kalinowskiego do ul. Narutowicza, droga bez nazwy od Jabłonny do ogródków działkowych, granica między osiedlami Jabłonna i Wólka Mlądzka, północna granica Instytutu Badań Jądrowych do granicy gruntów wsi Wola Karczewska

26

północna strona ul. Danuty, wschodnia strona Al. Sikorskiego do granicy miasta Karczewa, granica miasta Karczew, zachodnia strona ul.Lecha do ul. Danuty

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe