Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4964

Uchwała nr XLV/217/2010 Rady Gminy Korczew

z dnia 29 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 41 000 zł
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24 500 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 500 zł
§2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 24 500 zł
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 16 500 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16 500 zł
§0320 – podatek rolny 16 500 zł
§ 2.
1.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2010r. o kwotę 41 000 zł
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41 000 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 000 zł
§4117 – składki na ubezpieczenia społeczne 70 zł
§4119 – składki na ubezpieczenia społeczne 30 zł
§4127 – składki na Fundusz Pracy 14 zł
§4129 – składki na Fundusz Pracy 6 zł
§4177 – wynagrodzenia bezosobowe 416 zł
§4179 – wynagrodzenia bezosobowe 200 zł
§4217 – zakup materiałów i wyposażenia 500 zł
§4219 – zakup materiałów i wyposażenia 300 zł
§4307 – zakup usług pozostałych 23 500 zł
§4309 – zakup usług pozostałych 15 964 zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe