Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1016

Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Radziejowicach

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziejowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radziejowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. stala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Radziejowice za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 12,00 zł. za 1 godz. akcji.

2. Ustala się ekwiwalent dla członka OSP gminy Radziejowice za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w kwocie 6,00zł za 1godz. potwierdzonym rzeczywistym udziałem szkolonego przez organizatora szkolenia.

§ 2. Ekwiwalent wypłacany będzie z budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Radziejowice Nr XXII/130/2008 z dnia 05.11.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Radziejowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radziejowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

Przewodniczacy Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe