| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 21 marca 2011r.

w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. Nr 95 poz. 613), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) i § 1,2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 105, poz. 1200) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się - poczynając od 2011 roku - na terenie Miasta i Gminy Mordy w drodze inkasa:

1. pobór w formie łącznego zobowiązania pieniężnego podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych za dany rok od podatników podatku rolnego będących równocześnie podatnikami podatku od nieruchomości lub podatku leśnego,

2. pobór podatku od nieruchomości,

3. pobór podatku leśnego.

§ 2. Inkasentami są sołtysi wymienieni w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Inkasenci określeni w § 2 są zobowiązani do rozliczenia zainkasowanych należności podatkowych określonych § 1, w następujących terminach:

1) 16-17 maja

2) 16-17 maja

3) 16-17 września

4) 16-17 listopada

2. Jeżeli w/w termin przypada na sobotę lub na dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy (niedziela, święto) termin przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§ 4. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w postaci prowizji w wysokości 8% zainkasowanych kwot należności bieżących oraz 10 % od zainkasowanych wpłat na zaległości za lata poprzedzające rok w którym zainkasowano wpłaty.

§ 5. Podatnicy z miasta Mordy i Kolonia Mordy uiszczają podatki i opłaty w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach w godzinach urzędowania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Traci moc uchwała Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik do Uchwały Nr V/14/2011
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 21 marca 2011 r.

Tytuł

-Lp.

-Nazwa miejscowości - sołectwo

-Nazwisko i imię sołtysa wsi

-1.

-Czepielin

-Żylak Karol

-2.

-Czepielin -Kolonia

-Dąbrowski Andrzej

-3.

-Czołomyje

-Pasemnik Danuta

-4.

-Doliwo

-Dmowski Bartłomiej

-5.

-Głuchów

-Chaciński Krzysztof

-6.

-Klimonty

-Chaciński Sylwester

-7.

-Krzymosze

-Kotowska Danuta

-8.

-Leśniczówka

-Denis Ireneusz

-9.

-Ogrodniki

-Gaworek Leonard

-10.

-Olędy

-Bolesta Tadeusz

-11

-Pieńki

-Lewczuk Grażyna

-12.

-Pióry Pytki i Ostoje

-Krasuska Dorota

-13.

-Pióry Wielkie

-Głuchowski Tadeusz

-14.

-Płosodrza

-Terlikowski Wojciech

-15.

-Ptaszki

-Romanowski Leszek

-16.

-Radzików Kornica

-Tomaszewska Monika

-17.

-Radzików Oczki

-Chojecki Adam

-18.

-Radzików Stopki

-Zarzycki Janusz

-19.

-Radzików Wielki

-Radzikowski Jan

-20.

-Rogóziec

-Michalak Wojciech

-21.

-Sosenki Jajki

-Soszyński Janusz

-22.

-Stara Wieś

-Obrępalska Justyna

-23.

-Stok Ruski

-Boruta Waldemar

-24.

-Suchodołek

-Daniluk Alicja

-25.

-Suchodół Wielki

-Goś Józef

-26.

-Wielgorz

-Lewczuk Bogdan

-27.

-Wojnów

-Stangreciuk Mariusz

-28.

-Wólka Biernaty

-Wróblewski Bogusław

-29.

-Wólka Soseńska

-Bielak Paweł

-30.

-Wyczółki

-Katarzyna Kotowska

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »