Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7240

Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie minnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz.U. z 2006 r. Nr 136 , poz. 969 , Nr 191, poz. 1412 , Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz.730 i Nr 237, poz.1655 oraz z 2009 r.Nr 56, poz.458 oraz z 2010 r. Nr 96,poz.620 i Nr 226, poz.1475), Rada Gminy postanawia co następuje :

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. ( M.P. Nr 95 poz. 969 ) z kwoty 74,18 zł za 1 dt. żyta do kwoty 50,00 zł za 1 dt, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Orzyłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe