Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3296

Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu

z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2012-2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.87 ust.1,ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 ze zmianami) Rada Miejska w Bieżuniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2012-2016, zaopiniowany pozytywnie przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr  XIV/99/2012
Rady Miejskiej w Bieżuniu
z dnia 27 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY BIEŻUŃ

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Liszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe