Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5505

Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 13 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400; z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181 poz.1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 205, poz. 1206) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następującą sieć prowadzonych przez gminę Puszcza Mariańska publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

a) Przedszkole Samorządowe w Puszczy Mariańskiej,

b) Publiczne Przedszkole w Bartnikach,

c) Filia Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej - w Starym Łajszczewie /oddział przedszkolny/,

d) Filia Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej – w Korabiewicach /oddział przedszkolny/,

e) Szkoła Podstawowa w Michałowie /oddział przedszkolny/,

f) Szkoła Podstawowa w Walerianach /oddział przedszkolny/.

2. Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, ustaloną w ust. 1 o punkt przedszkolny przy filii szkoły podstawowej w Puszczy Mariańskiej - w Korabiewicach.

3. Placówki wymienione w ust. 1 i 2 zapewniają możliwość odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/117/2004 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska, zmieniona Uchwałą Nr XII/53/2007 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 3 lipca 2007 r. i Uchwałą Nr XXVII/127/2008 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 159, poz. 4053; zm. z 2007 r. Nr 171, poz. 4659; z 2008 r. Nr 148, poz. 5193).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe