Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6709

Zarządzenie nr 83/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 ) zarządzam , co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 185 000 zł do wysokości 80 698 495 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększone dochody w ust.1 obejmują wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 185 000 zł do wysokości 7 127 164 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 185 000 zł do wysokości 81 192 966 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) Zwiększone wydatki w ust.1 obejmują wzrost wydatków z tytułu zadań zleconych na kwotę 185 000 zł do wysokości 7 127 164 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

§ 3. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2010 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

185 000

8 236 921

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

185 000

6 540 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

185 000

6 460 000

Ogółem dochody

185 000

80 698 495

Plan dochodów zwiększono o kwotę 185 000 zł do wysokości 80 698 495 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdz.85212 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/202/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 5 października 2010 roku informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2010 z 30 września 2010 roku o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 83/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2010 r.

Dochody
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

185 000

6 890 291

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

185 000

6 460 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

185 000

6 460 000

Ogółem dochody

185 000

7 127 164

Plan dochodów zwiększono o kwotę 185 000 zł do wysokości 7 127 164 zł.
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdz.85212 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/202/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 5 października 2010 roku informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2010 z 30 września 2010 roku o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2010 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

185 000

10 317 845

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

185 000

6 478 000

3110

Świadczenia społeczne

185 000

6 207 000

Ogółem wydatki

185 000

81 192 966

Plan wydatków zwiększono o kwotę 185 000 zł do wysokości 81 192 966 zł .
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdz.85212 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/202/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 5 października 2010 roku informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2010 z 30 września 2010 roku o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 83/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2010 r.

Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

852

Pomoc społeczna

185 000

6 890 291

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

185 000

6 460 000

3110

Świadczenia społeczne

185 000

6 207 000

Ogółem wydatki

185 000

7 127 164

Plan wydatków zwiększono o kwotę 185 000 zł do wysokości 7 127 164 zł .
Uzasadnienie:
Dział 852 rozdz.85212 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma FIN.I.-301/3011/852/202/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 5 października 2010 roku informującego o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2010 z 30 września 2010 roku o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe