Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6839

Uchwała nr LII/285/2010 Rady Gminy Sońsk

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Sońsk na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 70.931,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.656.575,93 zł w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 17.361.875,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 294.700 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Sońsk na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 72.931,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r o kwotę 2.000,00 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydaki bieżące o kwotę 70.931,00zł.

2) zmniejsz asię wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wytaki majątkowe o kwote 2.000 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.861.575,90 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.879.398,90 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.982.177,00 zł.

§ 3.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Wydatki na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochądzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010

2. Uchwała podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szmalec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/285/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 5 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal. 1(285)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/285/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 5 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

zal. 2(285)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/285/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 5 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

zal. 3(285)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/285/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 5 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

zal. 4(285)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/285/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 5 października 2010 r.
Zalacznik5.doc

uzasadnienie(285)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe