Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7942

Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 7 i 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie, w wysokości 50 % opłaty za usunięcie pojazdu określonej w załączniku do uchwały, przy uwzględnieniu jego rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 4913).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/253/13
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Opłata

Za usunięcie pojazdu

Za każdą dobę przechowywania pojazdu

1.

rower lub motorower

105 zł

16 zł

2.

motocykl

209 zł

23 zł

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

459 zł

35 zł

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

574 zł

47 zł

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

814 zł

68 zł

6.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1200 zł

126 zł

7.

pojazd przewozący materiały niebezpieczne

1461 zł

188 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe