Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8795

Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Przasnysz

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2011 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-2.

§ 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – 26.216.814,49 zł w tym:

- dochody bieżące – 18.016.114,13 zł,

- dochody majątkowe – 8.200.700,36 zł.

b) wydatki – 24.618.377,35 zł w tym:

- wydatki bieżące - 14.347.068,52 zł,

- wydatki majątkowe – 10.271.308,83 zł.

2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - 2.975.120,00 zł,

- wydatki - 2.975.120,00 zł.

§ 3. 1)Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.598.437,14 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.598.437,14 zł.

2)Przychody budżetu w wysokości 2.308.391,86 zł, rozchody w wysokości 3.906.829,00 zł.

§ 4. Plan wydatków majątkowych na 2011 rok po zmianach określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/45/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/45/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe