| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/263/2014 Rady Gminy Sochaczew

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Sochaczew, Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 18, dokonuje się następujących zmian:

1) w obwodzie  głosowania nr 1 po wyrazie Chrzczany dodaje się wyrazy (Chrzczany, Kożuszki- Kolonia;  po wyrazie Janaszówek dodaje się wyrazy ( Janaszówek, Wyjazd, Bogdaniec);

2) w obwodzie głosowania nr 2 po wyrazie Chodakówek dodaje się wyrazy (Chodakówek , Żelazowa Wola) ;

3) w obwodzie głosowania nr 3 po wyrazie Andrzejów Duranowski dodaje się wyrazy (Andrzejów Duranowski, Duranów);

4) w  obwodzie głosowania nr 4 po wyrazie Wójtówka dodaje się wyrazy (Wójtówka, Sochaczew- Wieś);  po wyrazie Czyste dodaje się wyrazy (Czyste, Czerwonka-Wieś, Ignacówka)

§ 2. Obowiązujący podział gminy Sochaczew na obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, uwzgledniające w/w zmiany określa załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zostaje podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach  ogłoszeń na terenie Gminy Sochaczew .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ćwikliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/263/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/263/2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/263/2014
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia


Uzasadnienie

W Uchwale  nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych przyjęto podział gminy na obwody głosowania ustalając jako granice obszar sołectw.

Z uwagi na fakt iż 6 sołectw gminy Sochaczew składa się z więcej niż z jednej miejscowości należało sprostować powyższą uchwałę w ten sposób, aby wskazać jakie miejscowości wchodzą w skład sołectwa gminy Sochaczew.

Granice obwodów po sprostowaniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »