| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 22 611,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody po zmianach wynoszą 19 618 204,16 zł. 2. Wydatki budżetu miasta i gminy zwiększa się o kwotę 22 611,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki po zmianach wynoszą 22 014 204,16 zł. oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Barbara Gąsiorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62-2012

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62-2012

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62-2012

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62-2012


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie: • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku (pismo Nr FIN-I.3111.92.2012.852 z dn. 30.07.2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku + 8 000,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 + 8 000,00 zł., § 3110 + 8 000,00 zł.), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku (pismo Nr FIN-I.3111.93.2012.852 z dn. 30.07.2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” + 7 000,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 + 7 000,00 zł., § 3110 + 7 000,00 zł.), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku (pismo Nr FIN-I.3111.94.2012.852 z dn. 30.07.2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów) w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej + 7 611,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85206 § 2030 + 7 611,00 zł., § 4010 + 6 309,00 zł., § 4110 + 1 148,00 zł., § 4120 + 154,00 zł.), • przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »