| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 3 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 249 ust 1   pkt 2   i art. 257 pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia  
2009 r. o   finansach publicznych   (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   )   , Zarząd Powiatu  
w Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr 2/2012 Zarządu Powiatu w   Legionowie z   dnia 10 stycznia 2012 r.  
w sprawie opracowania planów finansowych zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w załączniku Nr 1   – Plan dochodów w:, dziale 754 i   w dziale 852 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   w załączniku Nr 2   – Plan wydatków w: dziale 700, w   dziale 754 i   w dziale 852 oraz w   pozycji „razem” wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,  Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz. 1183 Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707).  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

I                 Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków.  

Zmiany w   planie finansowym dochodów i   wydatków w   działach wynikają z   otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego:  

1)   Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   rozdział   75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   zwiększenie planu dochodów  
i wydatków o   kwotę   7.513,- zł   na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 111/2012 z   dnia 18 lipca 2012 r. z   przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w   Legionowie.  

2)   Dział 852   Pomoc społeczna   , rozdział   85231   Pomoc dla cudzoziemców  
zwiększenie planu dochodów i   wydatków o   kwotę   7.600,- zł   na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106/2012 z   dnia 13 lipca 2012 r. z   przeznaczeniem  
na realizację indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców z   Powiatu Legionowskiego.  

II                 Zmiany w   planie wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów.  

1)   Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa   ,   rozdział 70005     Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami   o kwotę   4.500,- zł   zmiany w   planie dotyczą przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z   przeznaczeniem na uiszczenie podatku od nieruchomości przejętej przez Skarb Państwa  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »