| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 488 476 zł,

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 55 328 055 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 53 648 101 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 679 954 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 21 840 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 510 316 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21 840 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 430 316 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł,

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 56 554 346 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 52 344 951 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 4 209 395 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


inż. Czesław Czerski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/147/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/147/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/147/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2012r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/147/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/147/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/147/2012
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »