| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 783/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646), art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 154 i poz. 866) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2014 roku jednostkę organizacyjną o nazwie Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku i nadaje się jej statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej Gminy – Miasto Płock.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik do Uchwały Nr 783/XLVI/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 783/XLVI/2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »