| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 511/XL/2014 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lesznowoli nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli, stanowiący załącznik do uchwały Nr 29/IV/2003 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli i nadania statutu (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 39 poz. 1070),

2. Uchwała Nr 115/XVI/2004 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 62 poz. 1571),

3. Uchwała Nr 109/IX/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 180 poz. 4990),

4. Uchwała Nr 224/XVI/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 131 poz. 4595).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola


Bożenna Korlak


Załącznik do Uchwały Nr 511/XL/2014
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »