| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 880/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 10 000 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 000

Rozdz.

90015

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG

10 000

§

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

10 000

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 10 000 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

10 000

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 000

§

2710

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

10 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie


Hanna Krzyżewska


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany

planu budżetu w 2013 roku.              

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w wysokości

10 000 zł na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na działania

edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Jednocześnie zwiększa się wpływy z różnych dochodów w dziale 900 rozdziale 90015.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »