| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 335/131/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr XXV/199/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.100 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta


Jerzy Bauer

Starosta


Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Dariusz Zygmunt Chmielewski..............................

Waldemar Wojtkowski...........................................

Urszula Wołosiewicz.............................................


Załącznik do Uchwały Nr 335/131/13
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 września 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA WŁASNE

750

Administracja publiczna

6 828 435,00

0,00

6 828 435,00

75020

Starostwa powiatowe

6 303 872,00

- 964,00

6 302 908,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 500,00

- 964,00

536,00

75095

Pozostała działalność

16 200,00

964,00

17 164,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

8 200,00

964,00

9 164,00

758

Różne rozliczenia

809 331,00

- 1 100,00

808 231,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

809 331,00

- 1 100,00

808 231,00

4810

Rezerwy

809 331,00

- 1 100,00

808 231,00

801

Oświata i wychowanie

25 553 611,77

0,00

25 553 611,77

80111

Gimnazja specjalne

1 216 205,00

0,00

1 216 205,00

4260

Zakup energii

120 990,00

490,00

121 480,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32 303,00

- 490,00

31 813,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

766 671,00

0,00

766 671,00

4260

Zakup energii

24 878,00

912,00

25 790,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 034,00

- 912,00

11 122,00

80120

Licea ogólnokształcące

9 273 569,17

0,00

9 273 569,17

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 088,00

2 500,00

18 588,00

4260

Zakup energii

110 451,00

5 585,00

116 036,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 809,00

3 500,00

38 309,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

279 110,00

- 11 585,00

267 525,00

80130

Szkoły zawodowe

10 236 667,60

0,00

10 236 667,60

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

121 046,00

3 185,00

124 231,00

4260

Zakup energii

767 609,00

22 946,00

790 555,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

381 875,00

- 26 131,00

355 744,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

101 697,00

0,00

101 697,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 100,00

- 1 100,00

32 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

56 570,00

1 100,00

57 670,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 995 467,00

1 100,00

2 996 567,00

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

1 174 780,00

- 506,00

1 174 274,00

4220

Zakup środków żywności

43 000,00

1 100,00

44 100,00

4260

Zakup energii

10 400,00

574,00

10 974,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34 772,00

- 2 180,00

32 592,00

85410

Internaty i bursy szkolne

963 502,00

1 606,00

965 108,00

4430

Różne opłaty i składki

2 872,00

483,00

3 355,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 248,00

1 123,00

26 371,00

Razem:

52 187 949,77

0,00

52 187 949,77

Ogółem:

60 825 032,77

0,00

60 825 032,77

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »