| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze gminy Wyśmierzyce, wyrazonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

§ 2. 1. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w §1, ustala się 7 pojemników (worków) o pojemności 60 litrów. 2. Stawka opłaty za pojemnik, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wynosi: - 8 zł jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 16 zł jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości: - 56 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, - 112 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wprowadzony zostanie odrębną uchwałą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma moc obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Wojciech Sępioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »