| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Jadów

z dnia 19 stycznia 2016r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. Nr 1515, z późn. zm.), oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863, z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało na trzecie i każde kolejne dziecko w wysokości 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Zwolnienie w części od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości, spełniających łącznie następujące kryteria:

1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną;

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) posiadają Kartę Dużej Rodziny;

4) zobowiązali się do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 3. 1. Prawo do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych do dnia 29.02.2016r prawo do zwolnienia przysługuje od 1 stycznia 2016r., jednakże nie wcześniej niż od momentu spełnienia kryteriów wskazanych w §2 niniejszej uchwały.

§ 4. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia, prawo do zwolnienia wygasa z końcem miesiąca w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »