| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2016-2026

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz.885 z późn.zm), Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sabnie na lata 2016-2026 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2015-2022 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/74/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2016-2026.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/74/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie WPF Gminy Sabnie na lata 2016-2026
- Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/74/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie WPF Gminy Sabnie na lata 2016-2026.
- Wykaz przedsięwzięć dla WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »